Gebitsverzorging

Gebitsverzorging

Met rust en respect

Werkwijze

 • Uiteraard wordt er begonnen met een kennismaking met het paard/de pony. Niet ieder dier staat ervoor open om door een vreemde te worden aangehaald. Dit dring ik ook niet op, maar ik probeer wel even contact te maken met elkaar. Ondertussen wil ik alles weten over hoe het eten gaat, de aanleuning, of er problemen zijn of zaken die opvallen, of er eerder een gebitsbehandeling heeft plaatsgevonden en of daar een dossier van is dat ik in kan zien.

 • De tweede stap is het onderzoeken van het gebit. Na de mond goed schoongespoeld te hebben, ga ik het gebit en de mond inspecteren. Hiervoor wordt een zeer goede lichtbron en mondsperder gebruikt. Wat ik voel en zie wordt direct besproken en waar mogelijk kan de eigenaar meekijken en/of voelen. Mijn voorkeur is om dit onderzoek zonder sedatie uit te voeren. Blijkt het gebit in orde te zijn, is het paard/de pony niet versuft en zijn er ook nog geen sedatiekosten gemaakt. Uitzonderingen hierop zijn paarden/pony’s die zich totaal niet laten onderzoeken.

 • Nu is het tijd om een behandelplan te maken. De bevindingen worden besproken en de eigenaar krijgt een eventueel behandelplan uitgelegd en indien gewenst een kostenraming. Voordat ik overga tot de behandeling, wordt de patiënt gesedeerd. (zie ‘sedatie’ voor meer informatie) Is het gebit in orde, dan doe ik niks en wordt er een afspraak voor de volgende controlebeurt gemaakt.
werkfoto10
werkfoto 1 (1)

De behandeling

 • Met specialistische instrumenten wordt het gebit in balans gebracht. Gestreefd wordt naar een balans waarbij de kaakdruk evenredig wordt verdeeld over de beide kaakgewrichten, de kiezen en de snijtanden. Links gelijk aan rechts, zo symmetrisch mogelijk. De snijtanden worden aangepast aan de kiezen om zo voldoende druk op de kiezen te behouden. Scherpe glazuurpunten worden verwijderd evenals verhogingen, doorgroeiingen e.d. Waar nodig worden in overleg de wolfskiezen verwijderd en uiteraard wordt het gebit tandsteen vrij gemaakt.

  Tijdens de behandeling mogen er vragen gesteld worden en is het geen probleem als er foto’s worden gemaakt of er wordt gefilmd.

 • Tussendoor gaat de mondklem een aantal keren dicht en wordt de mond schoongespoeld. Dit vind ik zeer belangrijk omdat het dier zich dan even kan ontspannen. Dit kan belangrijk zijn voor de medewerking van de patiënt en de eventuele spierpijn achteraf kan worden verminderd/voorkomen.

  Na de behandeling kan de eigenaar indien gewenst het resultaat zien en voelen. Na afloop wordt de gehele behandeling ingevuld op een behandelkaart. Deze behandelkaart blijft bij de eigenaar en dient goed bewaard te worden (in het paspoort). Bij een volgend bezoek wil ik deze kaart graag inzien.

  Om prettig, schoon en veilig te kunnen werken is een droge, schone overdekte plek vereist. Dit omdat ik met elektrische instrumenten werk. Verder moet er water en stroom aanwezig zijn.

  Eventuele nazorg wordt besproken evenals de vervolgbehandeling/controle.

werkfoto 1 (1)

Sedatie

Het sederen van een paard middels een injectie is alleen voorbehouden aan een dierenarts. Een gebitsverzorger mag dit dus absoluut niet doen!

De sedatie kan bij veel behandelingen (80%) middels Domosedan-gel plaatsvinden. Deze gel gaat onder de tong en werkt via de slijmvliezen in.

Bij extreem gevoelige paarden of meer ingrijpende behandelingen kan de gel onvoldoende zijn. Dan zijn er meerdere opties:

 • uw eigen dierenarts wordt gevraagd de patiënt te komen sederen;
 • ik werk met een aantal dierenartsen samen die voor mijn klanten tegen gereduceerd tarief kunnen komen sederen. Dit afhankelijk van de regio;
 • ik nodig u uit om met uw paard/pony naar Paardenkliniek Hollands Kroon in Middenmeer te komen. Hier ben ik iedere eerste dinsdag van de maand werkzaam;
 • voor meerdere paarden/pony’s op één adres kan ik een dierenarts meenemen die voor een zeer aantrekkelijk tarief het paard/de pony kan sederen.

Wilt u meer lezen over gebitsverzorging

Samenwerking Kliniek Hollands Kroon te Middenmeer

Al jaren heb ik een superfijne samenwerking met Willem Bakker en zijn team van Paardenkliniek Hollands Kroon.

Iedere eerste dinsdag van de maand ben ik daar werkzaam en mag ik mijn eigen klanten ontvangen.

Vanaf januari 2023 ben ik iedere donderdag op de kliniek werkzaam voor kliniek Hollands Kroon.

De voordelen van het werken op deze kliniek zijn:

 • een mooie veilige en verwarmde ruimte met een afzuigsysteem:
 • waar nodig de mogelijkheid tot het maken van röntgenfoto’s;
 • meerdere dierenartsen aanwezig voor de sedatie, overleg over veterinaire handelingen enz.

Voor een afspraak kunt u contact met mij opnemen.

Contact

info@paul-versluis.nl

06-51520602