Rijtechnische aanleuning

Rijtechnische aanleuning

Aanleuning en nageeflijkheid

In de paardensport wordt veel gesproken over de begrippen aanleuning en nageeflijkheid.

Helaas zien we in de praktijk van het wedstrijd rijden beelden die schrijnende tegenstelling zijn tot wat onder deze twee begrippen wordt verstaan. 
Contact met je paard maken en goed met hem communiceren gebeurt via de juiste aanleuning. Om die te vinden moeten de voorwaarden daartoe goed en gezond zijn. 

Dan gaan we uit van een gezond paard, met een goed verzorgde mond, met het juiste bit. Een paard dat ook niet gehinderd wordt door slecht harnachement, of dat nu het zadel is, of het tuig (en wagen).

Maar zelfs als aan alle uiterlijke voorwaarden is voldaan, blijft het rijkunstig een hele opgave om tot een optimale aanleuning te komen. Dan praten we over de balans en zit van de ruiter, over leidselvoering van de menner, over de effectiviteit van de hulpen. 

Meer over de aanleuning als menner 

Meer over de aanleuning als ruiter

Contact

info@paul-versluis.nl

06-51520602